«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

 

Ανακοινώθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για 6650 άνεργους νέους έως 29 ετών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει και να πιστοποιήσει επαγγελματικά νέους σε σύγχρονες τουριστικές ειδικότητες ώστε να γνωρίσουν τον κλάδο του τουρισμού, να εξοικειωθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να ενταχθούν μόνιμα στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων του κλάδου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: (11/03/1987 έως 10/04/1998)

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/3/2016 έως 10/4/2016

και περιλαμβάνει :

 • 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
 • 420 ώρες πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Συνολικές Αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και κρατήσεων):

 • 2248€ για απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 2458€ για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ

 

Οι εκπαιδευτικές ειδικότητες σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι οι παρακάτω :

 1. Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / Κρατήσεων
 2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος εστιατορίου / μπαρ / συνεδρίων)
 3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing (Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Πωλήσεων στα Ξενοδοχειακά)
 4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
 5. Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών
 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ως τέτοιες, οι: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Η επιλογή των ανέργων γίνεται ηλεκτρονικά βάσει μοριοδότησης

 

UA-45260636-1