ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ  ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ (ν.3328/2005

ΩΣ ΟΜΟΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι.

  Το Κε.Δι.Βι.Μ  «Type» με την εμπειρία των 30 χρόνων στο τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και βλέποντας ότι οι προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας ολοένα και αυξάνονται σε εναρμόνιση με την ιδιαίτερη σημασία συνεχούς  εκπαίδευση και αξιολόγησης των στελεχών μίας επιχείρησης, όπως και την πρόκληση αυτών που επιθυμούν κάτι καλύτερο ή για προσωπική  ή για επαγγελματική χρήση, θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπόψη σας την νέα συνεργασία του Κε.Δι.Βι.Μ  «Type»  με την Universal Certification Solutions – Unicert και το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου, η οποία πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό σε αυτή την αξιόλογη προσπάθεια.

    Το Πανεπιστήμιο FREDERICK, , για πρώτη φορά  παρέχει  προγράμματα  Μεταπτυχιακών  σπουδών εξ’ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα, με πλήρη αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Τα αντικείμενα αυτών των προγραμμάτων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, όπως η Δημόσια Διοίκηση, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πληροφορικά Συστήματα.

    Το Πανεπιστήμιο FREDERICK ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Τα προγράμματα σπουδών αξιολογούνται και εγκρίνονται από την επιτροπή αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Τον Οκτώβρη του 2007 το Πανεπιστήμιο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας, ενώ τον Ιούνιο του 2010 έλαβε την αρχική άδεια λειτουργίας και το Σεπτέμβρη του ίδιου έτους δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του Ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ευρωπρόοδος και της Universal Certification Solutions - Unicert διευκολύνει και υποστηρίζει τη μάθηση των εκπαιδευόμενων. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς επίσης και με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

 

    ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.:

690-660-8340 ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ

 Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπτώσεις που ισχύουν για τις εγγραφές σε μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του χειμερινού εξαμήνου 2016 είναι:  

  • 10% έκπτωση σε υποψήφιους φοιτητές με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
  • 10% έκπτωση σε ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
  • 5% έκπτωση σε τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών
  • 10% έκπτωση σε πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
  • 5% έκπτωση σε μέλη ή συγγενείς αυτών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
  • 5% σε περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων

 

 

 

 

 

 

 

UA-45260636-1