Το Κ.Δ.Β.Μ. TYPE» σας ενημερώνει ότι σύντομα θα ανακοινωθεί το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα  Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά 36.500 θέσεις 8μηνης απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς του Δημοσίου.

 

Τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

 • Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) η καθαριότητα,
 • Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης,
 • Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, 
 • Οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,
 • Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,
 • Μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
 • Πρόληψη φυσικών καταστροφών,
 • Πρώτες βοήθειες,
 • Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας,
 • Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

 

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση/προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού.

  

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων.
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων. 

Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Κέντρο Διά Βίου Μάθησης TYPE, αδειοδοτημένο πάροχο κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 

*Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι συμμετέχοντες σε αντίστοιχα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης τα προηγούμενα έτη και συγκεκριμένα στις δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθμό 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019.

 

Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας 2020 για τον Δήμο Ασπροπύργου, Δήμο Ελευσίνας, Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας και τον Δήμο Μεγάρων

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

 


 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επικοινωνήστε στο 2105549463 ή στο 6906608340 για να κλείσετε ραντεβού με τον υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος.

 


 

 

UA-45260636-1