Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Βρίσκω τις κλίσεις μου, τις δεξιότητές μου – Ξέρω με σιγουριά ποιες σπουδές να επιλέξω

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, κατά την οποία το οικογενειακό εισόδημα διαρκώς συρρικνώνεται, παρά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και ιδιαίτερα σε οικογένειες που τα παιδιά τους βρίσκονται στο κρίσιμο σταυροδρόμι του Λυκείου και της επιλογής της σπουδαστικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, καθίσταται επιτακτική όσο και αναγκαία η εφαρμογή προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Τι είναι Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία, επιστημονικά τεκμηριωμένη, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον μαθητή, που βρίσκεται στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας, να διαμορφώσει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του, ώστε να επιλέξει το κατάλληλο γι αυτόν, αντικείμενο σπουδών.

Στο πρώτο στάδιο, είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ και ερωτηματολόγια) που στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου.

Στο δεύτερο στάδιο, αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, τα άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις, σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον.

Στο τρίτο στάδιο, της συμβουλευτικής διαδικασίας, συμμετέχουν και οι γονείς, οι οποίοι οφείλουν να ενημερωθούν για το επαγγελματικό προφίλ του παιδιού τους.

Η ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού, καθίσταται επιτακτική, σε κάθε περίοδο και ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, καθώς εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας στην οικογένεια, αλλά και στο ίδιο το Κράτος.

                                                                      

Ανδρέας Σταύρου

Διευθύνων Σύμβουλος Evalion

Αικατερίνη Ζωγράφου

Υπεύθυνη Κε.Δι.Βι.Μ 1 «TYPE»       

 Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλ: 2105549463 ή 6906608340

UA-45260636-1