ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ερωτήσεις και Σωστές Απαντήσεις)
 4. ΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΥΤΟΥ
 5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΡΟΛΟΥΣ .

Η ποιοτική εικόνας της επιχείρησης  εξαρτάται από την  επικοινωνία της με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. Η επικοινωνία αυτή γίνεται με δύο τρόπους είτε μέσω των γραπτών κειμένων, είτε τηλεφωνικά.

Έτσι παρατηρείται συχνά, στελέχη επιχειρήσεων να διαπράττουν σημαντικά επικοινωνιακά λάθη με αποτέλεσμα της αρνητικής διάθεσης του συνομιλητή  για την ποιότητα της εταιρίας.   Μείγμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σημασίας της ποιοτικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Με ασκήσεις, Role-plays (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση), ώστε να επιτυγχάνεται η αυθόρμητη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων
  Σκοπός της Επικοινωνίας
 2. Πώς μπορεί η επικοινωνία να γίνει πιο σωστή, δημιουργική και αποτελεσματική.
 3. Τρόποι για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην επικοινωνία και πώς να διατηρήσετε την κυριαρχία στην συνομιλία.
 4. Αύξηση των  πιθανοτήτων μίας επιτυχημένης συνέντευξης
 5. Συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού
 6. Οργάνωση της Συνέντευξης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων σε μια επιχείρηση και ιδιαίτερα σε γραμματείς. 
 • Σε άτομα που δεν εργάζονται και αναζητούν μέσω της καθημερινής πρόκλησης και της διαδικασίας της συνέντευξης μία θέση εργασίας.

Ενότητες Σεμιναρίου

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Η επιλογή του κατάλληλου χαιρετισμού
 • Αυτοπαρουσίαση
 • Φυσική εκφώνηση του κατάλληλου script
 • Ο τόνος της φωνής και πώς εκλαμβάνεται από τον συνομιλητή
 • Η σημασία της πρώτης θετικής εντύπωσης και πώς επιτυγχάνεται η αρμονία (rapport)
 • Το χαμόγελο στο τηλέφωνο
 • Η προσεκτική ακρόαση
 • Διαχείριση αντιρρήσεων και παραπόνων
 • Απαγορευμένες φράσεις
 • Η σημασία του να μην κάνετε υποθέσεις
 • Η σημασία της ειλικρίνειας στην επικοινωνία
 • Η αξία της γνώσης του θέματος

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Καλές πρακτικές για το κλείσιμο
 • Η επίτευξη δέσμευσης από την άλλη πλευρά
 • Ο ενδεδειγμένος τρόπος κλεισίματος

 Τεχνικές εύρεσης εργασίας

 • Λόγοι για τους οποίους εργάζονται οι άνθρωποι.
 • Εισαγωγή στις Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας.
 • Το σύστημα των 4 Εβδομάδων.
 • Το Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα και πώς το συμπληρώνουμε.
 • Υποδείγματα επιστολών που συνοδεύουν το Βιογραφικό μας (3 κατηγορίες)
 • Αρχές διερευνητικής τηλεφωνικής επικοινωνίας με ένα εργοδότη.
 • Τι πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνετε κατά την διάρκεια της συνέντευξης
 • Κανόνες που πρέπει πάση θυσία να μην ξεχνάτε όταν πρόκειται να περάσετε από μία συνέντευξη.
 • Σημαντικές ερωτήσεις και τρόποι απαντήσεων.
 • Συστηματοποίηση της επιλογής μεταξύ ευκαιριών
 • Πρακτική άσκηση με ρόλους Συνεντευκτή και υποψηφίου για εργασία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  10 ΩΡΩΝ  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 45€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΣ

 • Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Πειραιά στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Πτυχίο Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών

 Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλ: 2105549463 ή 6906608340

UA-45260636-1